vacature: Piping & Valves Engineer

Als u zich eerder geregisteerd heeft bij ons, kunt u nu inloggen. Als u zich wilt registreren, klik dan op de ‘Registreren’ link onderaan.: : Registreren | Wachtwoord vergeten?
Titel Piping & Valves Engineer
Categorieën Olie & Gas
Locatie Den Helder
Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is reeds 30 jaar actief in de offshore industrie als onderhouds en service contractor. Binnen de afdeling oil & gas zijn momenteel 350 medewerkers werkzaam op 55 olie- en gasplatformen in het Nederlandse deel van het continentaal plat. Zij biedt haar klanten een integraal pakket aan systemen en diensten voor een optimaal onderhoud en nieuwbouw van offshore installaties. Bij het instandhouden (onderhoud en storing), gedeeltelijk uitbreiden en vernieuwen van deze systemen speelt de afdeling onderhoud een belangrijke rol.

Functie omschrijving
 • Het ontvangen van informatie over lopende en nieuwe projecten van de Lead Maintenance en / of Maintenance and Integrity Manager.
 • Ideeën ontwikkelen en uitwerken met betrekking tot de aanpak en uitvoering bij ontwerp en uitbesteding van ingenieurswerken in overleg met leidinggevende en / of opdrachtgever
 • Opstellen van planningen en budgettering.
 • Bestuderen en bespreken van programma van eisen en specificaties van derden, op basis van structurele eisen en wet- en regelgeving.
 • Het maken of laten maken van berekeningen en analyses (ook op sterkte) met betrekking tot platforms, funderingen, draagvermogen etc .; specificeren van de vereisten.
 • Begeleiden van uitbesteed (engineering) werk, signaleren van afwijkingen en anomalieën en zoeken naar oplossingen.
 • Het evalueren van tekeningen, specificaties, berekeningen en procedures met betrekking tot dokken met het oog op uitlading en zeebevestiging voor transporten. Adviseren over verbeteringen hierin.
 • Verzekeren van de informatiestroom naar de installatie-aannemer; het aanleveren en toelichten van de gegevens.
 • Het evalueren van de tekeningen, specificaties, berekeningen en procedures van de installateur om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de gestelde eisen en veiligheidsbehoeften
 • Uitleggen van tekeningen, specificaties, berekeningen en procedures aan de garantietaxateur; het beantwoorden van vragen. Ervoor zorgen dat de garantie-inspecteur installatiewerkzaamheden kan goedkeuren
 • Toezicht houden op de offshore installatiewerkzaamheden op platforms / constructies. Het signaleren van eventuele discrepanties / anomalieën; een oplossing vinden
 • Zorgen voor certificering door overheidsinstanties van geplaatste platforms of constructies
 • Evaluatie van de voorgestelde wijzigingen in constructietermen; met vermelding van eventuele wijzigingen die nodig zijn
 • Adviseren van de leidinggevende en de gebruikersorganisatie over nieuwe ontwikkelingen (en hoe deze toe te passen)
 • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van offshore platforms en constructies
 • Analyseren van inspectierapporten, bepalen van benodigde acties en zorgen voor een snelle opvolging
 • Zorgen voor hercertificering van bestaande platforms en constructies
 • Het evalueren van de nodige aanpassingen aan platforms en constructies en het melden hiervan; zorgen voor een structurele oplossing. Het resultaat van de uitgevoerde aanpassingen evalueren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de gestelde doelen
 • Analyseren van de procestechnische randvoorwaarden van nieuwe projecten
 • Het conceptueel ontwerp beoordelen op haalbaarheid en haalbaarheid en de mate waarin wordt voldaan aan wet- en regelgeving

 

Functie vereisten

Vereiste competenties / kwalificaties / ervaring / profiel

• Relevante HBO opleiding (werktuigbouwkunde en / of civiele techniek)

• Typisch minimaal 5 jaar ervaring in een relevant vakgebied / disciplines

• Vereist grondige kennis van het vakgebied, de E & P-business en de olie- en gasindustrie

• U bent bereidt om naar offshore locaties te reizen.

 

Solliciteer Nu